Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Sekretariat

W piątek 05.10.2018 roku Sekretariat Kolegium będzie nieczynny ze względu na inaugurację roku akademickiego.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 2018/19

Dnia 13.10.2018 r. od godz. 8:00 zapraszamy do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) po odbiór indeksu i legitymacji oraz w celu uzupełnienia innych formalności. .

W godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Audytorium.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 2018/19

Dnia 13.10.2018 r. w godz. 9:00 – 10:00 w Audytorium odbędzie się wewnętrzna Inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Po Inauguracji zapraszamy do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) po odbiór legitymacji i uzupełnienie innych formalności.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych - BHP

Informacja dla studentów:

· pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia

· pierwszego roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Szkolenie BHP odbędzie się w dniu 13.10.2018 r. (sobota) w godzinach 11:00 - 14:00 w Audytorium.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Studenci pierwszego roku !

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

W dniu 28.09 (piątek) od godziny 10:00 prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia.

Studia stacjonarne I stopnia

Wydawanie legitymacji odbędzie się 01.10 (poniedziałek) w Sekretariacie Kolegium (pok. 103) i będzie możliwe jedynie po okazaniu dowodu wpłaty - 17 zł.

Więcej aktualności..