Harmonogram roku akademickiego

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych roku akademickiego 2017/2018 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
początek roku akademickiego 01.10.2017 r.
początek zajęć semestru zimowego 02.10.2017 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku 06.10.2017 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.11.2017 r.
DZIEŃ PW 15.11.2017 r.
początek wakacji zimowych 23.12.2017 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 27.01.2018 r.
ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2018 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2018 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 29.01.2018 r. 
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 11.02.2018 r.
początek okresu rejestracyjnego 12.02.2018 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 18.02.2018 r.
początek zajęć semestru letniego 19.02.2018 r.
początek wakacji wiosennych 30.03.2018 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 03.04.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30.04.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2018 r.
JUVENALIA w Płocku - dzień wolny od zajęć 25.05.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 01.06.2018 r.
ostatni dzień semestru letniego 15.06.2018 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej  16.06.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 16.06.2018 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2018 r.
początek wakacji letnich 01.07.2018 r.
ostatni dzień wakacji letnich 02.09.2018 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 03.09.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B 03.09.2018 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 07.09.2018 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 16.09.2018 r.
początek okresu rejestracyjnego 17.09.2018 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2018 r.
ostatni dzień roku akademickiego 30.09.2018 r.

Uwaga:

w semestrze zimowym:

  • 04.01.2018 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

w semestrze letnim:

  • 16.05.2018 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek