Kontakt i zapisy

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w formularzu zapisów. Informacje o innych stypendiach wyjazdowych niż Erasmus+ znajdują się w zakładce Erasmus+ & ATHENS.

FORMULARZ ZAPISÓW 

Kwalifikacja przebiega dwuetapowo (przez system USOS) a liczba stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych przyznanych Politechnice Warszawskiej.
Wyjazd na studia musi zawierać się w okresie objętym planem studiów, a w przypadku wyjazdu na praktyki okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (wyjazd jako absolwent).

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Wiesława Ciesińska e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl.