Dziekanat WBMiP

Aktualności

Adres e-mail

Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r.  wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl)w korespondencji z Uczelnią (wersja angielska)

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynajacych lektorat z języka obcego od III semestru studiów

Aktualnie wywieszona jest lista alfabetyczna studentów I roku WBMiP (obok pokoju 228) podająca informację, na jakim poziomie ocenione są Państwa umiejętności z wybranego języka obcego na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (według klasyfikacji CEF). Ta informacja jest tylko podstawą (a nie ostatecznym przydziałem) do zakwalifikowania studenta do grupy lektorskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2018/19.

Bez względu na to, do jakiej grupy będą Państwo uczęszczać na zajęcia lektoratu języka obcego, wszyscy studenci przystępują do egzaminu końcowego na poziomie B2. Informacje dotyczące wymagań umiejętności na poziomie B2 (i innych poziomach) są zamieszczone na tablicy informacyjnej Zespołu Lektorów i na stronie internetowej: www.pw.plock.pl/zl.  

UWAGA:

Ci studenci, którzy z uzasadnionych powodów chcieliby uczęszczać na lektorat języka angielskiego na innym poziomie niż sugerowany lub zdawali na egzaminie maturalnym język rosyjski lub niemiecki, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu  Zespołu Lektorów (pok. 218) w godzinach 7.30-14.30 w celu zapisania się na termin testu kwalifikacyjnego. Testy będą przeprowadzane w czwartki o godz. 16:00, najpóźniej do 10 maja br. Po tym terminie zmiana przypisanego poziomu nie będzie możliwa.

Dotyczy to tych studentów, którzy są sklasyfikowani pomiędzy jednym a drugim poziomem. Studenci, którzy zdawali na maturze język rosyjski lub język niemiecki, mogą wybrać na lektorat tylko język angielski, ponieważ nie prowadzi się lektoratu języka rosyjskiego ani języka niemieckiego z powodu zbyt małej liczby osób.

Legia Akademicka

ZAPROSZENIE

W dniu 11 stycznia 2018 r.(czwartek) wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej są zaproszeni na Dzień Legii Akademickiej w godzinach 10.00-15.00, w programie:

  • strzelnica kontenerowa - możliwość strzelania w godzinach 10.00-15.00 (pod budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej – ul. Lecha Kaczyńskiego 16, (dawniej Aleja Armii Ludowej 16))
  • prezentacja sprzętu wojskowego10.00-15.00 (Hol Główny budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - CZIiTT – ul. Rektorska 4)
  • wykład inauguracyjny programu Legia Akademicka w godzinach 12.15-14.00 (Sala 4.01 budynek CZIiTT – ul. Rektorska 4)

Informacje dla zainteresowanych udziałem w programie Legia Akademicka

  1. formularze- na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej
  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów: w godzinach pracy Działu 8.00-16.00, - w terminie do 31 stycznia 2018 r. , adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa
  3. więcej informacji znajduje się na stronach www Politechniki Warszawskiej i MON

Komunikat dla studentów 3 roku studiów inżynierskich oraz 1 roku studiów magisterskich na kierunku Budownictwo

Zastępstwa za dr inż. Irenę Cios

W związku z nieobecnością dr inż. Ireny Cios od 28.11.2017 do końca roku kalendarzowego w rozkładzie zajęć zostają wprowadzone następujące zastępstwa:

na III roku studiów inżynierskich:

- grupa 1: Fundamentowanie -p- środa – tydzień parzysty, godz. 11:35-13:05, sala 46

- grupa 3: Fundamentowanie -p- piątek – 1.12. oraz 15.12., godz. 10:55-12:25, sala 38

na I roku st. magisterskich:

- grupa 1: Wzmacnianie i stabilizacja podłoża -p- środa – tydzień parzysty, 18:05-19:35, sala 53

- grupa 2: Wzmacnianie i stabilizacja podłoża -p- środa – tydzień nieparzysty, 18:05-19:35, sala 53

Jednocześnie przypominamy, że tygodnie parzyste i nieparzyste można sprawdzić pod adresem:

https://goo.gl/owpfN3

Więcej aktualności..