Kursy dokształcające

Obecnie prowadzony jest nabór kandydatów na dwa kursy:
Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 1 - kurs przeznaczony dla osób nieposiadających podbudowy teoretycznej z zakresu podstaw mechaniki
Podstawy Programowania i Obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 2 - kurs przeznaczony dla osób posiadających podbudowę teoretyczną z zakresu podstaw mechaniki