Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Continuum 2018_2019

Dziękujemy za uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za udział w IV edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym.

Regulamin Konkursu.

TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Zakwalifikowani do II etapu Konkursu Lista zakwalifikowanych
Wyniki punktowe uczestników Lista wyników
Etap II

8 marca 2019 (piątek), godzina 10:00

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Gmach Główny
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Zakończenie IV edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu
TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Etap II termin podany na stronie internetowej Konkursu
Zakończenie IV edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu

Strony konkursu: