Konkurs Matematyczny Continuum 2017-2018

Konkurs Matematyczny Continuum 2017-2018

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji konkursu

Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. Finaliści i laureaci części ponadgimnazjalnej będą mieli możliwość ubiegania się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej poza procedurą kwalifikacyjną.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym. Regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie www.continuum.zsce.pl

 

TERMINARZ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Przyjmowanie zgłoszeń do 30 listopada 2017 r. (czwartek)
Etap I (90 minut)

8 grudnia 2017r. (piątek), godz. 12.00

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu
 i wraz z wynikami I etapu zostanie przesłany do szkół
Zakończenie III edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu
TERMINARZ dla uczniów gimnazjum
Przyjmowanie zgłoszeń do 30 listopada 2017 r. (czwartek)
Etap I  (90 minut)

7 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 12.00

Zespół Szkół Centrum Edukacji

im. Ignacego Łukasiewicza

Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock

Etap II termin zostanie podany na stronie internetowej Konkursu
 i wraz z wynikami I etapu zostanie przesłany do szkół
Zakończenie III edycji Konkursu termin zostanie podany wraz z wynikami II etapu