Szansa na logo HR dla Politechniki Warszawskiej

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez PW logo HR Excellence in Research (logo HR).

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
Kodeks Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Przyznanie loga HR jest jednym z działań KE nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie loga HR, oznacza m.in.:

  • wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),
  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,
  • premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),
  • premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.Do współpracy z Zespołem Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wyznaczyli Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR. Pełnomocnikiem Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, ds. wdrożenia logo HR jest dr inż. Mariola Nowacka.

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską loga HR jest przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW. Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji. Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy jest ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych.

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu !

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych w pliku PDF => załącznik

Szczegóły dostępne m.in. na stronie Zespołu ds. Nauki