Granty badawcze dla pracowników naukowych PW Filii w Płocku

Granty badawcze dla pracowników naukowych PW Filii w Płocku

W dniu 15 czerwca 2018 r. została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku na granty badawcze realizowane w ramach zadania „Współpraca ze szkołami wyższymi”. 

Dofinasowanie dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii. Przedsięwzięcie to ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej, natomiast Uczelni ma zapewnić większa liczbę samodzielnych pracowników naukowych. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

porozumienie 1
porozumienie 2
porozumienie 3